BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

DỊCH VỤ GIÁ GỐC GIÁ KHUYẾN MÃI
TRỊ MỤN CƠ BẢN 650.000 VNĐ 650.000 VNĐ
DỊCH VỤ GIÁ GỐC GIÁ KHUYẾN MÃI
LĂN KIM TRỊ MỤN 1.600.000 VNĐ 690.000 VNĐ
LĂN KIM TRỊ NÁM 1.600.000 VNĐ 690.000 VNĐ
LĂN KIM TRẺ HÓA DA 1.600.000 VNĐ 690.000 VNĐ
LĂN KIM TRỊ SẸO RỖ 1.600.000 VNĐ 690.000 VNĐ
DỊCH VỤ GIÁ GỐC GIÁ KHUYẾN MÃI
TẮM TRẮNG COLLAGEN 1.200.000 VNĐ 1.200.000 VNĐ
DỊCH VỤ GIÁ GỐC GIÁ KHUYẾN MÃI
CHĂM SÓC DA MẶT CƠ BẢN 650.000 VNĐ 650.000 VNĐ
HÚT CHÌ THẢI ĐỘC DA 650.000 VNĐ 650.000 VNĐ
ĐIỆN DI VITAMIN C 800.000 VNĐ 800.000 VNĐ
CẤY PHẤN 1.280.000 VNĐ 1.280.000 VNĐ
DỊCH VỤ GIÁ GỐC GIÁ KHUYẾN MÃI
COMBO CHẮM SÓC DA MẶT CHUYÊN SÂU 2.150.000 VNĐ 2.150.000 VNĐ
COMBO CHẮM SÓC DA MẶT TOÀN DIỆN 3.150.000 VNĐ 3.150.000 VNĐ
DỊCH VỤ GIÁ GỐC GIÁ KHUYẾN MÃI
THAY DA SINH HỌC 3.000.000 VNĐ 3.000.000 VNĐ
PHUN CHÂN MÀY TÁN BỘT 1.600.000 VNĐ 800.000 VNĐ