DỊCH VỤ

Điều Trị Da

Trị mụn nâng cao

18/07/2019

Trị Mụn Nâng Cao

Sử dụng công nghệ điện tím vào vùng mụn vừa nặn để chống viêm da do vi khuẩn, chống viêm mẩn ngứa.

Chi tiết
Trị mụn cơ bản

18/07/2019

Trị Mụn Cơ Bản

Sử dụng công nghệ điện tím vào vùng mụn vừa nặn để chống viêm da do vi khuẩn, chống viêm mẩn ngứa.

Chi tiết