PHẢN HỒI KHÁCH HÀNG

Chị Bích Hồng

CHỨC VỤ / NGÀNH NGHỀ : Công Nhân

Thiên Anh

CHỨC VỤ / NGÀNH NGHỀ : Hướng Dẫn Viên Du Lịch

Chị Nga Trương

CHỨC VỤ / NGÀNH NGHỀ : Nhân Viên Ngân Hàng

Chị Ngân Phạm

CHỨC VỤ / NGÀNH NGHỀ : Chuyên Viên Thiết Kế

Cô Phương Ngọc

CHỨC VỤ / NGÀNH NGHỀ : Nội Trợ

Cô Hương Thơm

CHỨC VỤ / NGÀNH NGHỀ : Nội Trợ

Anh Văn Phú

CHỨC VỤ / NGÀNH NGHỀ : Kinh Doanh Tại Gia

Anh Duy Hoàng

CHỨC VỤ / NGÀNH NGHỀ : Nhân Viên Văn Phòng

Anh Hoàng Duy

CHỨC VỤ / NGÀNH NGHỀ : Sinh Viên

Chị Kim Hồng

CHỨC VỤ / NGÀNH NGHỀ : Nhân Viên Kinh Doanh